Контакти

Тел: +359 879 209 300

Ул. „Търговска” 7, гр. Долна Баня 2040 , България
e-mail: info@hotel-europe-bg.com

Банкова сметка:

"Аква Парадайз" ЕООД

BG87 BPBI 7940 1062 2203 01    Пощенска Банка

GPS координати:

42N 18’ 40.605"

23E 46’ 23.584"